english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech

Autor recenzované knihy, který vychází z teorií analýzy diskurzu, se ve svém posledním díle zaměřuje na analýzy internetových diskuzí týkajících se Romů. S kategoriemi cikáni, Romové, rasisté nebo zastánci Romů pracuje jen jako s objekty utvářenými v diskurzu, ne jako se sociálními skupinami existujícími mimo text. Kniha sice podle autora "není o Romech", rozhodně však poskytuje vhodný rámec pro vnímání romské problematiky v ČR i jinde.

text si můžete stáhnout v 


2010-1_s89-93_Sherman.pdf:

Publikace: 1/2010
Témata:
Země: Česká republika
Autor: Sherman, Tamah
Bibliografický odkaz: Sherman, Tamah. 2010. Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Romano džaniben 17 (1): 89–93.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás