english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ukázka z tvorby

Vedle pěti kouzelných básní otištěných romsky s českým překladem (jmenovitě: Raťate avľom, Av manca čhajori, Kamás te džal khere, Ajsi som phuri, E bacht ke mande avel) je publikována také povídka Ačhiľom Romňi (Zůstala jsem Romkou, ta je pouze v romštině ). V ich-formě vypráví o životních obtížích mladé ženy, která pochází z chudé slovenské osady a před nechtěným ženichem utíká za prací do Čech. Jaké nesnáze ji čekají ve smíšeném česko-romském manželství a jak se jim naučí čelit, o tom je tento příběh. Jako ilustrace je otištěna také kopie jednoho z čísel zpravodaje Romano ľil z r. 1970, konkrétně rubrika "Zadáno pro Teru", ve které pravidelně vycházely její fejetony.


texty si můžete stáhnout v PDF:


2000_1-2_str.112-119_Tera Fabiánová_básně.pdf:

Publikace: 1-2/2000
Témata: literatura - poezie literatura - próza
Země: Česká republika
Autor: Fabiánová, Tera
Bibliografický odkaz: Fabiánová, Tera. 2000. Ukázka z tvorby. Romano džaniben 7 (1): 107–119.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás