english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ukázka z tvorby

Vedle pěti kouzelných básní otištěných romsky s českým překladem (jmenovitě: Raťate avľom, Av manca čhajori, Kamás te džal khere, Ajsi som phuri, E bacht ke mande avel) je publikována také povídka Ačhiľom Romňi (Zůstala jsem Romkou, ta je pouze v romštině ). V ich-formě vypráví o životních obtížích mladé ženy, která pochází z chudé slovenské osady a před nechtěným ženichem utíká za prací do Čech. Jaké nesnáze ji čekají ve smíšeném česko-romském manželství a jak se jim naučí čelit, o tom je tento příběh. Jako ilustrace je otištěna také kopie jednoho z čísel zpravodaje Romano ľil z r. 1970, konkrétně rubrika "Zadáno pro Teru", ve které pravidelně vycházely její fejetony.


texty si můžete stáhnout v PDF:


2000_1-2_str.112-119_Tera Fabiánová_básně.pdf:

Publikace: 1-2/2000
Témata: literatura - poezie literatura - próza
Země: Česká republika
Autor: Fabiánová, Tera
Bibliografický odkaz: Fabiánová, Tera. 2000. Ukázka z tvorby. Romano džaniben 7 (1-2): 107–119.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás