english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Stefan Vali a „malabárská řeč“ tří indických mladíků

Setkání kalvínského teologa Stefana Valiho se třemi Indy z Malabáru na univerzitě v holandském Leydenu popisuje ve svém díle „O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života, jako aj o ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku“ spišský evangelický učenec Samuel Augustini ab Hortis. Augustiniho líčení ovšem vyvolává otázky. A co mohl představovat ten Malabár, o němž píše Samuel Augustini ab Hortis? Malabarské pobřeží se rozkládá na jihozápadě Indie a dnes je součástí státu Kérala. V tomto státě je soustředěno nejvíce křesťanů. V Kérale se mluví malajlámsky, což je drávidský jazyk romštině naprosto nepodobný. Indičtí studenti asi mluvili sanskrtem, staroindickým literárním jazykem. Další možností je, že pocházeli odjinud než z Malabáru a mluvili některým z novoindických indoevropských jazyků, v nichž Stefan Vali spatřoval určitou podobu s romštinou.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2003
Témata: historie obecně etymologie
Země: Indie Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2003. Stefan Vali a „malabárská řeč“ tří indických mladíků. Romano džaniben 10 (jevend): 73–106.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás