english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Zákon o potulných cigáňoch z roku 1927

Text je komentářem ke klíčovému zákonu, který v různých obdobích a v různé míře ovlivnil život Romů v tehdejším Československu. Je vybaven poznámkovým aparátem.
Podle paragrafu 1 tohoto zákona byli za "potulné cikány" považováni "... cikáni z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku - hlavně v zimě - stálé bydliště". Proti tomuto vymezení pojmu - spojování kočujících Romů s toulajícími se asociály - protestoval významný český antropolog a pedagog František Štampach.
V textu je dále uvedeno, za jakých okolností byly Romům vydávány tzv. kočovnické listy. Existovalo Ústředí pro evidenci potulných cikánů. Povolení k táboření uděloval starosta obce - a po celou dobu táboření měl u sebe kočovnický list. Úřady mohly určit místa, kam byl vstup kočovným Romům zakázán.
Podle paragrafu 12 bylo možné kočovným Romům kdykoli odebrat kterékoli dítě bez udání důvodu. Dítě pak bylo umístěno do náhradní rodiny nebo do ústavu (jsou uvedeny instituce určené pro umisťování dětí z rodin kočovných Romů).
V meziválečném demokratickém Československu byl zákon č. 117/1927 Sb. "O potulných cikánech" diskriminující, i když je třeba dodat, že k odebírání dětí z rodin docházelo zřídka, protože veškeré náklady spojené s odebráním dítěte hradil stát - a to se týkalo i další výchovy.
De facto přestal zákon platit za 2. světové války, kdy byla přijata podstatně tvrdší opatření. De iure byl zákon zrušen 12. 7. 1950 usnesením vlády ČSR č. 88/1950 Sb.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3-4/2001
Témata: historické dokumenty politika
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Pivoň, Rastislav
Bibliografický odkaz: Pivoň, Rastislav. 2001. Zákon o potulných cigáňoch z roku 1927. Romano džaniben 8 (3): 78–86.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás