english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

3-4/2001

OBSAH

Prosba o mír ze staroindických spisů Véd
3
Alena Smutná
Zamyšlení nad tragédií ve Svitavách
4
Ian Hancock
K upřesnění doby odchodu mluvčích protoromštiny z Indie
6
Jeta Duka
Pandž naja, pandž phrala, pandž čhiba - našti te oven jekh
13
Ingrid Antalová
Čierne a biele nie je čiernobiele
32
Hana Šebková
Střípky romské tradice v osadě v Hermanovcích
42
Rastislav Pivoň
Zákon o potulných cigáňoch z roku 1927
78
Peter Bernath; Laura a kol. Polyaková
Výpovědi Romů o násilných hygienických opatřeních za totality v Maďarsku
87
Meret Brandnerová
Děti silnice (několik poznámek ke švýcarské "cikánské politice")
94
Helena Clark-Jiřincová
Pohled na charterovou školu Vivian Banksové v kalifornském vzdělávacím systému
103
Magda Hoffmannová
Pal e Maria Terezia / O Marii Terezii a Pal o Jozefos II / O Josefu II.
113
Magda Hoffmannová
Miri prababa sas drabarňi / Moje prababička byla léčitelka
116
Vladislav Haluška
Pal o kachňa, so na džanenas te vakerel / O slepicích, které neuměly mluvit
121
Agnes Horváthová
Sar e giľori le Romen arakhľa / Jak písnička našla Romy
124
Peter Stojka
E legendi andej vlašika Rom
126
Milena Hübschmannová
Rozhovor s romskou šperkařkou Rosou Taikonovou
140

Přísloví olašských Romů

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE

RECENZE / ANOTACE / INFORMACE
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás