english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Nucené sterilizace jako projev anticikanismu: Příklad Československa a České / Slovenské republiky

[Forced Sterilization as Antigypsyism: The Czechoslovak / Czech and Slovak Examples]

Sterilizace žen (zejména romských) prováděných bez jejich svobodné a informované volby a bez jejich souhlasu, autorka pokládá za výmluvné příklady projevu anticikanismu v praxi lékařů a sociálních pracovníků v bývalém Československu a jeho nástupnických státech. Tento článek shrnuje snahy občanské společnosti přesvědčit úřady v bývalém Československu a jeho nástupnických státech, v České republice a na Slovensku, že tyto činy představují porušování lidských práv a měly by proto být odškodněny. Text se věnuje reakcím na toto úsilí ze strany státních institucí a mezinárodních organizací pro lidská práva. Autorka od roku 2004 podporuje romské ženy, které byly vystaveny nedobrovolným sterilizacím, při jejich komunikaci s českými úřady a v jejich úsilí o dosažení spravedlnosti a odškodnění za porušování svých práv.

The subject of the sterilization of women without their free and informed choice and consent, Romani women in particular, is argued by the author to be a prime example of the impact of antigypsyism on the practice of medicine and social work in the former Czechoslovakia and its successor states. This paper summarizes civil society efforts to convince authorities in the former Czechoslovakia and its successor states, the Czech Republic and Slovakia, that these acts constitute human rights violations and should therefore be redressed. The responses to these civil society efforts by these authorities and by international human rights bodies will be reviewed. The author has been attempting, since 2004, to aid the Romani women in their communications with the Czech authorities about achieving compensation, justice, and redress for the aforementioned abuses.
Romano dzaniben 2019 2 Albert 21-41.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: politika zdraví
Země: Česká republika Slovensko Československo
Autor: Albert, Gwendolyn
Bibliografický odkaz: Albert, Gwendolyn. 2019. Nucené sterilizace jako projev anticikanismu: Příklad Československa a České / Slovenské republiky. Romano džaniben 26 (2): 21–41.
Klíčová slova: nucené sterilizace; reprodukční práva; nátlak v porodnicích; romské ženy; Československo; Česká republika; Slovensko
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10449527
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás