english | česky
home

Aktuality

Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989

Podrobná zpráva o rozboru novinových textů (věnovaných určitým rasově motivovaným vraždám Romů) a televizních diskusí, které se týkaly Romů. Na výzkumu pracovalo 6 expertů ze tří zemí, sledovány byly Česká, Slovenská a Maďarská republika. Ve vztahu k Romům se maďarská média jeví pozitivněji než česká a slovenská. Jednou z metod výzkumu byly také analýzy rozhovorů, jejichž účastníci se baví o Romech a odkazují na novinové články: vědci došli ke zjištění, že tyto články nepůsobí ani tak na proměnu znalostí u čtenáře, spíše přinášejí argumenty pro jeho názory.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Nekvapil, Jiří
Bibliografický odkaz: Nekvapil, Jiří. 2000. Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Romano džaniben 7 (1): 77–87.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás