english | česky
home

Aktuality


Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vyjednávání (ne)viditelnosti mezi romskými rodinami v Bogotě

[Negotiating Visibility and Invisibility among Romani families in Bogota, Colombia]

Článek zkoumá, jak viditelnost a neviditelnost formují životy Romů v kolumbijské Bogotě. Prostřednictvím etnografické perspektivy představuje epizody z každodenního života i mimořádných událostí, které jsou součástí romské městské zkušenosti a vycházejí z poznatků nasbíraných během dvanácti let terénního výzkumu. Opírá se o tyto popisy, aby problematizoval zjednodušené chápání dvojice pojmů viditelné/neviditelné, a místo toho k nim přistupuje jako k propojeným vyjednaným strategiím vázaným na každodenní interakce, specifické historické momenty a místní kontexty. Text vztahy Romů a ne-Romů rozvíjí na pozadí tří rozdílných epizod, zahrnujících (i) období strategií “neviditelnosti”, (ii) období vyjednané viditelnosti, kdy probíhaly rozhovory s kolumbijským státem, a (iii) současný stav, kdy rodiny začaly chápat limity procesu uznání etických skupin.

The article explores how visibility and invisibility have shaped the lives of Romani (Rrom) people in Bogota, Colombia. Through an ethnographic perspective, it presents vignettes of daily life and extraordinary events that are part of Romani experiences in the city and resulted from twelve years of accumulated fieldwork experiences. It relies on these descriptions to problematize simplistic understandings of the visible/invisible conceptual pairing, weaving them instead as negotiated strategies tied to quotidian interactions, specific historical moments and local contexts. The text proposes a timeline of three distinct episodes in the relations of Roma with non-Roma (gadye), including (i) a period of "passing" strategies; (ii) a period of mediated visibility as negotiations with the Colombian state took place; and a (iii) contemporary moment where families have begun to understand the limitations of an ethnic recognition process.
RDz-2-2021_03_ Acuna Cabanzo.pdf:

Publikace: 2/2021
Témata: etnografie obecně
Země:
Autor: Acuña Cabanzo, Esteban
Bibliografický odkaz: Acuña Cabanzo, Esteban. 2021. Vyjednávání (ne)viditelnosti mezi romskými rodinami v Bogotě. Romano džaniben 28 (2): 57–76.
Klíčová slova: Romové; viditelnost; neviditelnost; etnografie; etnicita
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás