english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Čtyři písně o žalu (K textům písní paní Iriny Kudračové)

V tomto textu jsou uvedeny ukázky z životopisného vyprávění Iriny Kudračové, které zpracovaly Hana Šebková a Edita Žlnayová a vyšly ve francouzském překladu v knize Fragments tsiganes (Paříž 1991). Viz anotace v Romano džaniben 1-2/1995. Ve studii jsou uvedeny texty písní v romštině i českém překladu. Osobní výpovědi paní Kudračové jsou také uvedeny v romštině a českém překladu.
Písně, které paní Kudračová zpívá, patří do kategorie halgató, čorikane giľa - tedy pomalé písně určené k poslechu. Navíc v nich Irina Kudračová zpívá o vlastním osudu, vyzpívává vlastní žal a smutek, zpěv má pro ni očistnou funkci. Zpívá o žalu, který prožívá pro pokažený rodinný život své dcery, která ji kdysi neposlechla.


1998_1-2_s.6-18-Hubschmannova.pdf:

Publikace: 1-2/1998
Témata: muzikologie hudba orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1998. Čtyři písně o žalu (K textům písní paní Iriny Kudračové). Romano džaniben 5 (1-2): 6–18.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás