english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Problematika písemné podoby slovenské romštiny (Abstrakt diplomové práce)

Romština dosud nemá kodifikovaný pravopis. Autor se ve své diplomové práci pokusil o systematický přístup ke grafické podobě tzv. slovenské romštiny (tj. dialektu užívaného usedlými Romy pocházejícími ze Slovenska). První pravidla pro psaní tzv. slovenské romštiny vypracovala lingvistická skupina Svazu Cikánů-Romů. Naposledy byla veřejnosti předložena ve stati "Hlavné zásady romského pravopisu" v měsíčníku Romano nevo ľil č. 88-90, Prešov 1993.


1997_1-2_s.48-55_Cervenka.pdf:

Publikace: 1-2/1997
Témata: ortografie
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Červenka, Jan
Bibliografický odkaz: Červenka, Jan. 1997. Problematika písemné podoby slovenské romštiny (Abstrakt diplomové práce). Romano džaniben 4 (1): 48–55.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás