english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Dve vlašickoromské rozprávky

Pohádky Dievča zo zlatého mrazu a Král rakov vyprávěla nejdříve v letech 1934-1938 Igoru E. Kutlíkovi Ceija Stojka (obč. jménem Cecílie Stojková) v obci Vištuk (okr. Bratislava-venkov). Tytéž pohádky mu vyprávěla po více než dvaceti letech na magnetofonovou pásku. Znění se až na drobnosti vůbec nelišilo. Opatřeno komentářem Igora E. Kutlíka - Garudo, který poukazuje na jazykové i kulturní aspekty vyprávěné pohádky.


1996_4-s.16-24_Stojka-Kutlik-Garudo.pdf:

Publikace: 4/1996
Témata: literatura - próza orální tradice / memoráty
Země: Rakousko Slovensko
Autor: Stojka, Ceija Kutlík-Garudo, Igor
Bibliografický odkaz: Stojka, Ceija; Kutlík-Garudo, Igor. 1996. Dve vlašickoromské rozprávky. Romano džaniben 3 (4): 16–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás