english | česky
home

Aktuality

Výber partnera v spoločenstve olašských Rómov (na príklade Rómov žijúcich v Nitre na Kalvárii)

Text nastiňuje jednání olašských Romů žijících v Nitře (část Kalvária) při vybraných etapách životního cyklu, konkrétně při výběru životního partnera. Přibližuje a analyzuje problematiku výběru partnera s důrazem na vliv starší generace a její autoritativní postavení, které hraje podstatnou roli při výchově dítěte, ale také v jeho dalším životě. Zároveň sleduje změny v životě mladých Romů v období dospívání (zákazy, omezení v oblékání, v pohybu mezi majoritním obyvatelstvem, v kontaktech s opačným pohlavím...). Práce se zaměřuje na současný stav, sleduje problematiku zachovávání tradičních, ale i prosazování novějších podob zvyků a faktory podílející se na jejich formování. 

text si můžete stáhnout v 


text Ivany Šusterové si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1/2014
Témata: zvyky a obřady rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Šusterová, Ivana
Bibliografický odkaz: Šusterová, Ivana. 2014. Výber partnera v spoločenstve olašských Rómov (na príklade Rómov žijúcich v Nitre na Kalvárii). Romano džaniben 21 (1): 75–.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás