english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tradičnost a modernost v romské autorské literatuře: kontrast motivicko-stereotypického a strukturálního pohledu

[Traditionality and modernity in Romani non-folklore literature: The stereotypical motivic analysis contrasted to the structural one]
The article follows the opposition of traditionality and modernity in the literature of the so-called Slovak Roma. The author explores texts which refer to the ancient past of the Roma (mythic proses by Margita Reiznerová, some fairy tales by Elena Lacková) as modern individual texts that construct Romani identity in a non-traditional mode. Similarly, he regards selected texts with motives from the past but relatively recent life in Romani settlements (poetry by Vlado Oláh, proses by Erika Olahová) as individual fiction with hardly any folklore influence. On the other hand, he points out texts fully representing folklore despite using very modern motives. Based on this contrast the author warns against the dominance of motivic analysis in the classification of Romani literature and he also shows one important complementary line of modern Romani literature.
Rdz2019_1_Cervenka_ModernostTradicnost_49-66:

Publikace: 1/2019
Témata: literatura - próza
Země: Československo
Autor: Červenka, Jan
Bibliografický odkaz: Červenka, Jan. 2019. Tradičnost a modernost v romské autorské literatuře: kontrast motivicko-stereotypického a strukturálního pohledu. Romano džaniben 26 (1): 49–66.
Klíčová slova: folklór; moderní literatura; Romové; romská literatura; vývoj
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás