english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pohled na charterovou školu Vivian Banksové v kalifornském vzdělávacím systému

Reportáž z malé školy v americké Kalifornii, kde tvoří většinu žáků indiánské děti a děti španělsky mluvících imigrantů ze sociálně slabých rodin. Škola Vivian Banksové se nachází v indiánské rezervaci asi 47 mil na sever od San Diega. Je to státní škola zřízena tzv. charterem - tj. zakládací listinou, chartou. Navštěvuje ji asi 150 žáků ve věkové kategorii od mateřské školy až po pátý ročník. Z hlediska etnického složení je 56 % žáků hispánského původu (především přistěhovalců z Mexika), 43 % indiánského původu a 1 % patří "ostatním".
Charterová škola byla otevřena v roce 1996 na místě bývalé soukromé katolické školy pro indiánské děti a byla pojmenována na počest Indiánky Vivian Banksové, uznávané a vážené ženy, která pracovala 44 let ve správní radě školského distriktu.
Počet dětí ve třídách nesmí překročit 20 žáků. Učitelský sbor doplňují 2 bilingvní asistenti a jeden indiánský asistent. Se školou externě spolupracuje psycholog, logoped a asistent pro vzdělávání imigrantů.
Podle zřizovací listiny (charty) je povinností rodičů věnovat tři hodiny měsíčně práci pro školu.
Škola také spolupracuje s kmenovou radou místní indiánské rezervace Pala. Protože kmenová rada otevřela v květnu 2001 velké kasino, znamená to pro školu reálnou naději na větší finanční podporu.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3-4/2001
Témata: vzdělávání Romů
Země: USA
Autor: Clark-Jiřincová, Helena
Bibliografický odkaz: Clark-Jiřincová, Helena. 2001. Pohled na charterovou školu Vivian Banksové v kalifornském vzdělávacím systému. Romano džaniben 8 (3): 103–109.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás