english | česky
home

Aktuality

Prosba o mír ze staroindických spisů Véd

Text modlitby je uveden v originále - sanskrtu, přepsán do latinky a přeložen do slovenské romštiny, olašské romštiny a češtiny.

Publikace: 3-4/2001
Témata: zvyky a obřady
Země: Indie
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás