english | česky
home

Aktuality

Hádání se sochou (Medailon romské sochařky Boženy Vavrekové)

Božena Vavreková ztratila zrak v útlém dětství, ale zůstal jí zachován světlocit. Navštěvovala mateřskou školu pro zrakově postižené, pak základní školu pro nevidomé. Po jejím ukončení přechází na Soukromou střední školu Nadace pro zrakově postižené. Tam začíná s modelováním a věnuje se i hře na klavír. Zaměřuje se na hmatové modelování, objevuje nové výrazové možnosti, učí se pravidlům zvládání tvárné hmoty. Začíná se zdokonalovat v Ateliéru, kde Štěpán Axman vyučuje zrakově postižené děti a mládež. V tomto prostředí si vypracovala svůj vlastní styl.

Publikace: 1-2/1998
Témata: výtvarnictví romské osobnosti
Země: Česká republika
Autor: Žigová, Anna
Bibliografický odkaz: Žigová, Anna. 1998. Hádání se sochou (Medailon romské sochařky Boženy Vavrekové). Romano džaniben 5 (1): 115–119.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás