english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Autentická výpověď o cikánské třídě ve Starém Městě

Na obecním katastru Staré Město, které je dnes součástí Uherského Hradiště, stávala kdysi cikánská osada, jejíž obyvatele při stavbě železniční trati správa státních drah přestěhovala do 15 vyřazených nákladních vagónů. Tyto vagóny v roce 1930 obývalo 12 rodin, v roce 1940 pak dokonce 18 rodin. Šlo především o kováře. Ve vagónové kolonii žilo hodně dětí, které byly ale pologramotné nebo i negramotné. Při inspekci se zjistilo, že 24 romských dětí školní docházku trvale zanedbává. Bylo rozhodnuto, že se zjedná náprava zřízením cikánské třídy. Vyučování v této speciální třídě probíhalo od listopadu 1940 do února 1943. Tomuto ojedinělému pedagogickému experimentu věnoval pozornost všechen dobový tisk. Autor článku cituje statě z kroniky chlapecké obecné školy ve Starém Městě, které nabízejí autentickou výpověď o zřízení třídy, o práci třídního učitele, o školní docházce, prospěchu, chování, zdravotním stavu žáků a sociální péči o romské děti.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: historie obecně vzdělávání Romů
Země: Česká republika
Autor: Nečas, Ctibor
Bibliografický odkaz: Nečas, Ctibor. 2006. Autentická výpověď o cikánské třídě ve Starém Městě. Romano džaniben 13 (3): 68–71.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás