english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944)

Výpovědi jsou uvedeny v romštině a češtině, z romštiny přeložila a poznámky napsala MH.
Tyto výpovědi se týkají Romů, kteří byli v průběhu války postiženi diskriminačními opatřeními, byli násilně vystěhováni z vesnic, zařazováni do zvláštních pracovních čet v armádě. Po potlačení Slovenského národního povstání se Romové na mnoha místech stali obětí masakrů. A to je případ osady Slatina (dnes okres Levice), k němuž došlo 23.12.1944. Tuto tragickou událost zmiňuje historik Ctibor Nečas ve své studii "Nad osudem českých a slovenských Cikánů" (1981). Na základě svědectví své matky vypráví o tragédii Ilona Grešková a třetí výpověď je svědectví Berty Torákové.


1998_4_s.32-41-Tri.pdf:

Publikace: 4/1998
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1998. Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944). Romano džaniben 5 (4): 32–41.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás