english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

4/1998

OBSAH
Rudolf Mirga
Šunen, Romale, so pes ačhiľas / (Poslyšte, Romové, co se stalo)
3
Peter Stojka
Le svunti thana andej vlašika Rom taj o svunto paťano / (Sväté púte a viera u vlašských Rómov)
4
redakce
Dokument č. 23 Charty 77
12
Josef Vohryzek
Postavení Cikánů-Romů v ČSSR
13
Dieter W. Halwachs; Michael Wogg
Svatba čarodějnic / O Tschohanengero bijav / Die Hexenhochzeit
18
Svetislav Kostić
O dvou indických pojmenováních jiných etnik
23
Milena Černá
Řekni, kde ty děti jsou
28
Milena Hübschmannová
Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944)
32
Zlatica Kalejová
O dilino / Bláznivej
42
Jozef Mirga
Nové romské slovo
52
Jozef Mirga
Čhavoro, so hin te uľol
52
Jan Kešel
Pal o kalo raklo the pal e šukar čhaj / O tmavém princi a krásné romské dívce
54
Rudolf Čipčala
Sar i Aranka džalahi vaš i phába / Jak šla Aranka pro kouzelné jablko
56
Jana Hejkrlíková
Somnakuno bar / O skále plné zlata
58
Denisa Demeová
Predstavujem si seba
60

Jozef Pešta / Motospojka u hlavního štábu
64
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás