english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

4/1998

OBSAH
Rudolf Mirga
Šunen, Romale, so pes ačhiľas / (Poslyšte, Romové, co se stalo)
3
Peter Stojka
Le svunti thana andej vlašika Rom taj o svunto paťano / (Sväté púte a viera u vlašských Rómov)
4
redakce
Dokument č. 23 Charty 77
12
Josef Vohryzek
Postavení Cikánů-Romů v ČSSR
13
Dieter W. Halwachs; Michael Wogg
Svatba čarodějnic / O Tschohanengero bijav / Die Hexenhochzeit
18
Svetislav Kostić
O dvou indických pojmenováních jiných etnik
23
Milena Černá
Řekni, kde ty děti jsou
28
Milena Hübschmannová
Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944)
32
Zlatica Kalejová
O dilino / Bláznivej
42
Jozef Mirga
Nové romské slovo
52
Jozef Mirga
Čhavoro, so hin te uľol
52
Jan Kešel
Pal o kalo raklo the pal e šukar čhaj / O tmavém princi a krásné romské dívce
54
Rudolf Čipčala
Sar i Aranka džalahi vaš i phába / Jak šla Aranka pro kouzelné jablko
56
Jana Hejkrlíková
Somnakuno bar / O skále plné zlata
58
Denisa Demeová
Predstavujem si seba
60

Jozef Pešta / Motospojka u hlavního štábu
64
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás