english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944)

Výpovědi jsou uvedeny v romštině a češtině, z romštiny přeložila a poznámky napsala MH.
Tyto výpovědi se týkají Romů, kteří byli v průběhu války postiženi diskriminačními opatřeními, byli násilně vystěhováni z vesnic, zařazováni do zvláštních pracovních čet v armádě. Po potlačení Slovenského národního povstání se Romové na mnoha místech stali obětí masakrů. A to je případ osady Slatina (dnes okres Levice), k němuž došlo 23.12.1944. Tuto tragickou událost zmiňuje historik Ctibor Nečas ve své studii "Nad osudem českých a slovenských Cikánů" (1981). Na základě svědectví své matky vypráví o tragédii Ilona Grešková a třetí výpověď je svědectví Berty Torákové.


1998_4_s.32-41-Tri.pdf:

Publikace: 4/1998
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1998. Tři výpovědí o tragické události ve Slatině / (Vánoce 1944). Romano džaniben 5 (4): 32–41.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás