english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s romskou šperkařkou Rosou Taikonovou

Výtvarnice-šperkařka Rosa Taikonová je sestra zesnulé spisovatelky Katariny. Rosa pochází z rodu Kalderašů (kotlářů) a proslavila se výrobou stříbrných šperků, které sama navrhuje.
Rozhovor byl zaznamenán během její návštěvy v Praze v rámci romského festivalu Khamoro 2000. Beseda, jíž se zúčastnili studenti romistiky z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se konala na půdě Švédského velvyslanectví, které se zasloužilo o české vydání knihy Katariny Taikonové "Katici, ty to zvládneš" (Nakl. Ivo Železný, Praha 1999). V obsáhlém rozhovoru Rosa Taikonová vypráví o svém dětství, o tom, jak začala chodit do školy, o svém zájmu o sociální situaci Romů ve Švédsku i o tom, jak začala ve svých 35 letech dělat stříbrné šperky.

Publikace: 3-4/2001
Témata: výtvarnictví romské osobnosti
Země: Švédsko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2001. Rozhovor s romskou šperkařkou Rosou Taikonovou. Romano džaniben 8 (3-4): 140–147.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás