english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Legendy o původu Romů: Sonda zaměřená na jejich motivy

Současnému vědění Romů o svých nejstarších dějinách stále nedominuje vědecky přijatá teorie o indickém původu. Legendy a vědecké teorie, tradiční příběhy a nové konstrukty se dodnes prolínají. Z analýzy písemně zaznamenaných legend vyplývají při zaměření na užívané motivy některá zjištění. Vliv majority je znatelný, ale ne monopolní. Konkrétní předek se postupně stává neurčitou, legendární postavou. Původ příběhu prakticky nehraje roli a motivace vyprávění je jen výjimečně uvedena, v tom případě vždy ve spojení s kolektivním původem.
Příběhy mohou být inspirované označením etnika či etymologií obecně a slouží mj. k odvolávání se na Čingischána, starověký Řím nebo řecký ostrov Delos. Významným motivem je chování buď externí veličiny a nebo pradávného pranároda, které ovlivňují až současný osud. Dalším inspirantem jsou tradičně romské činnosti jako kovářství či hudba, ale i předsudky jako krádež nebo lži. Poslední mají společně s jinými indickými hudebními skupinami. Zvláštní příčinu představuje dědičný hřích, ať už na základě nepozornosti nebo skutečného přečinu, jako nevěra nebo vykonávání magických praktik. Uložený trest nemusí odpovídat moderním představám o přiměřenosti.
V důsledku dlouhé diferenciace romských skupin rozvíjely se i rozmanité legendy o původu. Nelze jim upřít status mýtů o původu, na kterých se by se dala zakládat i národní ideologie.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2007
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Wagner, Peter
Bibliografický odkaz: Wagner, Peter. 2007. Legendy o původu Romů: Sonda zaměřená na jejich motivy. Romano džaniben 14 (1): 120–151.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás