english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tradiční profese, etnonyma a meziskupinové hranice Romů mluvících jihocentrální romštinou v Maďarsku. Pokus o klasifikaci veršendských Romů

The paper attempts to classify the Romani community of Versend (Hungary). The presented classification is based on the traditional occupations and the ethnonyms used by the Roma of Versend. These are compared with the occupations and ethnonyms of other South Central Romani speakers. The author identifies three main traditional occupations of the Versend Roma: musicians, grinders and blacksmiths. In addition, the examined linguistic groups often call themselves by professionyms based on these occupations. The author finds that the Roma of Versend feel the belonging to the linguistically assimilated musicians. The presented data in particular come from the recordings acquired during a fieldwork among the communities speaking Southern Central Romani in Hungary, which has been carried out by the author since 2008.

Keywords: Roma, Southern Central Romani, Hungary, traditional occupation, Romani dialects, Romani group, ethnonym, Versend

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2011
Témata: dialektologie sociolingvistika etnografie obecně rodinné a komunitní vztahy
Země: Maďarsko
Autor: Bodnárová, Zuzana
Bibliografický odkaz: Bodnárová, Zuzana. 2011. Tradiční profese, etnonyma a meziskupinové hranice Romů mluvících jihocentrální romštinou v Maďarsku. Pokus o klasifikaci veršendských Romů. Romano džaniben 18 (2): 9–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás