english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Injekce z hrotu tvého pera: Formování moderní romské slovesnosti na stránkách časopisu Románo ľil a jeho předchůdce Informačního zpravodaje v letech 1969-1973

[An Injection from the Tip of your Pen: The Formation of Modern Romani Writing on the Pages of Románo ľil Magazine and its Predecessor Informační zpravodaj 1969–1973]

Článek se snaží zaplnit některá z bílých míst dosavadního poznání o prvních příkladech romského tisku v bývalém Československu, tiskovin "Informační zpravodaj" a "Románo ľil". Popisuje snahy romských elit o založení vlastního romského časopisu od roku 1957 do roku 1990. Zmíněné tiskoviny představují také první platformu pro prezentaci romských literárních textů. Článek se snaží komplexně popsat a základně analyzovat dosud málo probádaný literární obsah tiskovin a objevuje několik zajímavých osobností, které dosud unikaly zájmu odborníků.  

This paper fills out some of the blanks in our knowledge about the earliest specimens of Romani press in the Czech Republic, Informační zpravodaj and Románo ľil. It traces the history of struggle of Romani elites to establish their own ethnic magazine from 1957 to 1990. As the said magazines also became the very first platform of consistent Romani literary works’ publication, this study offers a comprehensive description of their so-far little known literary content along with the basic analysis thereof, revealing some interesting new personalities which have as yet escaped the attention of relevant scholars.
Rdz2019_1_Ryvolova_RomanoLil_17-47:

Publikace: 1/2019
Témata: literární historie
Země: Československo
Autor: Ryvolová, Karolína
Bibliografický odkaz: Ryvolová, Karolína. 2019. Injekce z hrotu tvého pera: Formování moderní romské slovesnosti na stránkách časopisu Románo ľil a jeho předchůdce Informačního zpravodaje v letech 1969-1973. Romano džaniben 26 (1): 17–47.
Klíčová slova: Informační zpravodaj; Románo ľil; romská literatura v ČR; Svaz Cikánů-Romů
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás