english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. Niekoľko poznámok k súčasnému stavu poznania tejto témy.

Článek nastiňuje problém nedostatečné znalosti dílčích témat historie Romů v Košicích v období první Československé republiky (1918-1930). Samotné jádro textu se soustřeďuje na otázku historie vzdělávání romských dětí, přičemž se autorka zabývá konkrétně rekonstrukcí historie tzv. romské školy v Košicích, vybudované podle vzoru romské školy v Užhorodě, aktivitami probíhajícími na úrovni vzdělávacího systému a místních institucí. Mezi konkrétní problémy, kterým při výzkumu tohoto tématu historik čelí, patří nedostatečná dostupnost archivních materiálů, nutnost komparace s dobovými náhledy a individuálními postoji a vyjádřeními dobových protagonistů.

text si můžete stáhnout v 
Publikace: 2/2013 1/2013
Témata: historie obecně vzdělávání Romů
Země: Slovensko
Autor: Jurová, Anna
Bibliografický odkaz: Jurová, Anna. 2013. Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. Niekoľko poznámok k súčasnému stavu poznania tejto témy.. Romano džaniben 20 (1): 53–.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás