english | česky
home

Aktuality

2/2013

OBSAH
RECENZOVANÁ ČÁST

Eva Zdařilová
Faktory ovlivňující narativ na příkladu životních příběhů několika romských pamětníků války
13
Arne B. Mann
Význam spomienkového rozprávania pre výskum dejín rómskeho holocaustu
37
Anna Jurová
Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. Niekoľko poznámok k súčasnému stavu poznania tejto témy.
53
RECENZNÍ ČLÁNEK

Helena Sadílková
Čí jsou to dějiny? Dosavadní přístupy k interpretaci poválečných dějin Romů v ČS(S)R
69
NERECENZOVANÁ ČÁST

Zuzana Kumanová
Niekoľko poznámok k projektu Ma bisteren!
97

Kým to človek prežije, takéto veci, to je niečo strašne / Rozhovor s paní Magdalenou Boldišovou
108
Zlatica Rusová
Phuri daj / Stará mama
128
Jana Horváthová
Dřevěné krajkoví
138

CD příloha - Nečas, Ctibor: Pal o Roma / O Romech
Michal Schuster
Proces s Blažejem Dydym na základě materiálů Mimořádného lidového soudu v Brně roku 1947

Romano džaniben 2/2013
Ctibor Nečas; Milada Závodská
Výběrová osobní bibliografie prof. Ctibora Nečase
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás