english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

O Ivan Veselý vakerel pal e Šmižaňa, jak ulila u jak bariľa avri - Ivan Veselý vypráví o Smižanech, kde se narodil a kde vyrůstal.

Rozhovor s romským politikem Ivanem Veselým, který se odehrál v rámci semináře romistiky na FFUK,  se týká jeho dětství stráveného v „cikánské osadě“ ve Smižanech u Spišské Nové Vsi. V jeho výpovědí se hovoří také o době druhé světové války a holocaustu. Zajímavé je, že v jeho osadě (podobně jako i v některých jiných) zachránil Romy před povražděním gardista. Gardisté jako celek Romy pronásledovali, avšak – jak se ukazuje – ani gardisté nebyli jednolitá horda fašistických sadistů a někteří z nich žili se „svými Cikány“ v ustálených vztazích tradiční kooperace.
Tyto výpovědi vysvětlují jinak těžko vysvětlitelnou skutečnost: Jak je možné, že navzdory všem krutým proticikánským opatřením, o kterých se můžeme dozvědět z archivů, Romové na Slovensku válku přežili, a že jich tam v roce 1946 bylo asi sto tisíc. Teprve výpovědi pamětníků ukazují, že Romům pomohlo přežít perzekuci jejich integrované postavení do předválečné slovenské společnosti.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2003
Témata: romské osobnosti orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2003. O Ivan Veselý vakerel pal e Šmižaňa, jak ulila u jak bariľa avri - Ivan Veselý vypráví o Smižanech, kde se narodil a kde vyrůstal.. Romano džaniben 10 (ňilaj): 76–86.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás