english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Phurikane giľa – kotva identity

V tomto článku se Zuzana Jurková zmiňuje o svém putování za nejstarší vrstvou romských písní, tzv. phurikane giľa do dvou romských osad na Slovensku –Rudňan a Hermanovců. Ke svému překvapení zjistila, že přestože v obou obcích nalezla ideální podmínky pro předávání a udržování tradičního písňového repertoáru, žánr phurikane giľa nikde nezaznamenala. Podle její interpretace je tomu tak proto, že Romové v tradičním prostředí na Slovensku nepotřebují potvrzovat „kdo jsou“. Žijí v romské osadě, mluví téměř výlučně romsky, o jejich identitě tedy není pochyb. Romové v Čechách naproti tomu většinou své tradiční vazby ztratili, žijí roztroušeni mezi majoritou, jejich děti už obvykle romsky neumějí. Nemají tradiční romská zaměstnání, zato však vykonávají ta, která jsou převážně špatně placena a jejichž společenský status je nízký. Nestát se v takové situaci desperátem je skoro nadlidský výkon, a proto mají potřebu se ujišťovat, že nejsou „horší“, nýbrž že jsou jen „jiní“. A tuto ujišťovací funkci hraje často právě hudba.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2003
Témata: muzikologie
Země: Slovensko
Autor: Jurková, Zuzana
Bibliografický odkaz: Jurková, Zuzana. 2003. Phurikane giľa – kotva identity. Romano džaniben 10 (1): 141–144.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás