english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romové jako národnostní menšina

Do roku 1989 byli Romové považováni za sociálně zaostalou skupinu obyvatelstva a veškerá administrativní opatření byla zaměřena na zvyšování hmotné úrovně. Teprve po listopadu 1989 začaly vznikat iniciativy zdůrazňující národnostní princip s cílem etnoemancipace Romů. V roce 1991 se při sčítání lidu přihlásilo k romské národnosti jen 33 tisíc Romů z České republiky. Další uvedli romštinu jako svůj mateřský jazyk, ale přihlásili se k české nebo slovenské národnosti. Většina Romů má ke své etnicitě ambivalentní vztah. Od ostatních národnostních menšin se Romové liší mírou projevů rasismu vůči nim. A právní protidiskriminační ochrana je nedostatečná.


1994_2-s.16-18_Fristenska.pdf:

Publikace: 2/1994
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Frištenská, Hana
Bibliografický odkaz: Frištenská, Hana. 1994. Romové jako národnostní menšina. Romano džaniben 1 (2): 16–18.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás