english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s paní Stenzlovou, rodačkou z Kunešova

Pamětnice válečných dob vypráví o místních Němcích, tzv. Švábech (sama z takové rodiny pochází), kteří mnohdy nebyli přívrženci nacismu a ani se s říšskými Němci neztotožňovali. Přesto byla řada místních Němců po válce zařazena do odsunu. Paní Stenzlová také vzpomíná na místní Romy, na které bylo jejich neromské okolí zvyklé a naopak.

Publikace: 4/1994
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Šarközi, Matěj Hübschmannová, Milena Ferková, Ilona
Bibliografický odkaz: Šarközi, Matěj; Hübschmannová, Milena; Ferková, Ilona. 1994. Rozhovor s paní Stenzlovou, rodačkou z Kunešova. Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás