english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Redakce časopisu Romano džaniben oslavila 30 vydaných ročníků časopisu

Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji za práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

4/1994

OBSAH
Josef Vohryzek
Dva syndromy rasismu
3
Jasen Nunev
E godevwr phuri / (Erlij dialekto andar o foro Rakitovo)
59

Charta 77 - dokument "O postavení Cikánů-Romů v Československu" z 13. 12. 1978.
Anna Eriksonová
Fotoreportáž Anny Eriksonové
Tony Lagrin
Jak mě vzali do domova
Christo Kjučukov
Mo životo / Můj život
Adam Bartosz
Násilné usazování Romů v Polsku
Anna Eriksonová; Mikael Demetri; Angelina Demetri
Rom ando Švédo / Romové ve Švédsku
Sonja Kjučukova
Romani Paramisi / (Xoraxano dialekto andar i Bulgaria)
Matěj Šarközi; Milena Hübschmannová; Ilona Ferková
Rozhovor s paní Stenzlovou, rodačkou z Kunešova
Arne B. Mann
Rómovia v Kremnici
Ladislav Goral
Sar amen thoda te bešel Kunešovu / Die Umsiedlung unserer Familie nach Kunešov
Ruda Dzurko
Sar man ile andro supisis / Jak mě vzali do soupisu
Jan Červeňák
Sar oda sas... / Jak to bylo...

Zákon č. 74/1958 o trvalom usídlení kočujúcich osôb zo 17. októbra 1958
Christo Kjučukov
Řeč romských dětí v Bulharsku / (Lokální sonda)
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás