english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s paní Stenzlovou, rodačkou z Kunešova

Pamětnice válečných dob vypráví o místních Němcích, tzv. Švábech (sama z takové rodiny pochází), kteří mnohdy nebyli přívrženci nacismu a ani se s říšskými Němci neztotožňovali. Přesto byla řada místních Němců po válce zařazena do odsunu. Paní Stenzlová také vzpomíná na místní Romy, na které bylo jejich neromské okolí zvyklé a naopak.

Publikace: 4/1994
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Šarközi, Matěj Hübschmannová, Milena Ferková, Ilona
Bibliografický odkaz: Šarközi, Matěj; Hübschmannová, Milena; Ferková, Ilona. 1994. Rozhovor s paní Stenzlovou, rodačkou z Kunešova. Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás