english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sar ňerindas e prachale karesko o marimo / Džungaľi paramisi. O čhavore avri ! / Jak vyhrál umouněný čuráček válku / Sprostá pohádka. Děti ven !

Tuto pohádku nahrál v roce 1976 na magnetofon rakouský romista Mozes Heinschink. Pohádku mu vyprávěl Karl Nitsch, olašský Rom ze skupiny Lovari.


1996_4-s.25-26_Sar.pdf:

Publikace: 4/1996
Témata: literatura - próza orální tradice / memoráty
Země: Rakousko
Autor: Heinschink, Mozes
Bibliografický odkaz: Heinschink, Mozes. 1996. Sar ňerindas e prachale karesko o marimo / Džungaľi paramisi. O čhavore avri ! / Jak vyhrál umouněný čuráček válku / Sprostá pohádka. Děti ven !. Romano džaniben 3 (4): 25–26.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás