english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sar ňerindas e prachale karesko o marimo / Džungaľi paramisi. O čhavore avri ! / Jak vyhrál umouněný čuráček válku / Sprostá pohádka. Děti ven !

Tuto pohádku nahrál v roce 1976 na magnetofon rakouský romista Mozes Heinschink. Pohádku mu vyprávěl Karl Nitsch, olašský Rom ze skupiny Lovari.


1996_4-s.25-26_Sar.pdf:

Publikace: 4/1996
Témata: literatura - próza orální tradice / memoráty
Země: Rakousko
Autor: Heinschink, Mozes
Bibliografický odkaz: Heinschink, Mozes. 1996. Sar ňerindas e prachale karesko o marimo / Džungaľi paramisi. O čhavore avri ! / Jak vyhrál umouněný čuráček válku / Sprostá pohádka. Děti ven !. Romano džaniben 3 (4): 25–26.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás