english | česky
home

Aktuality

Tradiční velkorodina v hinduistické Indii

Hinduismus rozděluje společnost do přesně vymezených skupin - kast (džátí), k nimž je příslušnost dána narozením. Hinduistická společnost je přísně hierarchizována a etické normy pro každého se liší podle jeho kastovní příslušnosti, pohlaví, stavu, věku.
Autorka říká, čím se hinduistická velkorodina liší od malé nukleární rodiny evropského typu - totiž lepší ochranou svých slabších členů, což v Evropě často dělají společenské organizace (pečovatelské služby apod.). Zdůrazňuje význam starých lidí pro udržení rodinné tradice a pečlivě vysvětluje složitou terminologii rodinných vztahů, pro Evropany dost nepřehlednou.

Publikace: 1-2/1996
Témata: etnografie obecně rodinné a komunitní vztahy
Země: Indie
Autor: Preinhaelterová, Hana
Bibliografický odkaz: Preinhaelterová, Hana. 1996. Tradiční velkorodina v hinduistické Indii. Romano džaniben 3 (1): 13–18.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás