english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Úloha nejstaršího syna v romské rodině

Nejstarší bratr (baro phral) má v tradiční romské rodině pevné postavení. Je výchovnou autoritou pro své mladší sourozence a v případě potřeby je povinen je živit. Zemře-li v rodině otec, stane se hlavou rodiny a rozhoduje i o tom, zda se matka může znovu vdát. Synové jsou vítanější potomci, protože není třeba jim dávat věno a odpadá starost s nechtěným těhotenstvím.


1996_1-2-s.52-57_Sebkova.pdf:

Publikace: 1-2/1996
Témata: etnografie obecně rodinné a komunitní vztahy
Země: Slovensko
Autor: Šebková, Hana
Bibliografický odkaz: Šebková, Hana. 1996. Úloha nejstaršího syna v romské rodině. Romano džaniben 3 (1): 52–57.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás