english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice

Text se zabývá problematikou identity Romů v České republice. V první části je soustředěn na obecnou definici identity a trendy konceptualizace identity ve vědeckém diskursu. Následně se soustředí na identitu Romů, kde osvětluje, proč se Romové v České republice často neidentifikují s většími organizačními jednotkami, než je rozšířená rodina, jak působí stigmatizace a negativní stereotypizace Romů v České republice na utváření romské identity, dotýká se tématu jazyka a identity u Romů a problematiky národního vědomí. V závěru text sumarizuje, že identitu Romů v České republice ovlivňuje zhoršený přístup k sekundárním institucím majoritní společnosti, negativní stereotypizace Romů v majoritní společnosti a komplikovanost tvorby romských národních struktur, k nimž patří: a) nepočetnost romské inteligence, b) krátký čas na rozvinutí národní ideologie, c) absence mocenských prostředků k prosazování romské národní myšlenky, d) romská jazyková a kulturní diverzita, e) disperze potenciálních příslušníků romského národa mezi majoritním obyvatelstvem, f) celosvětové odumírání národních myšlenek, jež jsou nahrazovány nadnárodní a občanskou mezilidskou solidaritou. Text konstatuje, že přechylováni identity a problémy s identifikací lidí s velkými sociálními celky není v současném globalizovaném světě nic výjimečného.

text si můžete stáhnout v 


Keywords: Romanies, Czech Republic, social anthropology, identity
 

Publikace: 1/2010
Témata: etnografie obecně
Země: Česká republika
Autor: Uherek, Zdeněk
Bibliografický odkaz: Uherek, Zdeněk. 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano džaniben 17 (1): 11–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás