english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice

Text se zabývá problematikou identity Romů v České republice. V první části je soustředěn na obecnou definici identity a trendy konceptualizace identity ve vědeckém diskursu. Následně se soustředí na identitu Romů, kde osvětluje, proč se Romové v České republice často neidentifikují s většími organizačními jednotkami, než je rozšířená rodina, jak působí stigmatizace a negativní stereotypizace Romů v České republice na utváření romské identity, dotýká se tématu jazyka a identity u Romů a problematiky národního vědomí. V závěru text sumarizuje, že identitu Romů v České republice ovlivňuje zhoršený přístup k sekundárním institucím majoritní společnosti, negativní stereotypizace Romů v majoritní společnosti a komplikovanost tvorby romských národních struktur, k nimž patří: a) nepočetnost romské inteligence, b) krátký čas na rozvinutí národní ideologie, c) absence mocenských prostředků k prosazování romské národní myšlenky, d) romská jazyková a kulturní diverzita, e) disperze potenciálních příslušníků romského národa mezi majoritním obyvatelstvem, f) celosvětové odumírání národních myšlenek, jež jsou nahrazovány nadnárodní a občanskou mezilidskou solidaritou. Text konstatuje, že přechylováni identity a problémy s identifikací lidí s velkými sociálními celky není v současném globalizovaném světě nic výjimečného.

text si můžete stáhnout v 


Keywords: Romanies, Czech Republic, social anthropology, identity
 


2010-1_s11-24_Uherek.pdf:

Publikace: 1/2010
Témata: etnografie obecně
Země: Česká republika
Autor: Uherek, Zdeněk
Bibliografický odkaz: Uherek, Zdeněk. 2010. Poznámky k tématu identity a jejího vytváření u Romů v České republice. Romano džaniben 17 (1): 11–24.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás