english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Morální Romové, folklorní Maďaři: Konverze k letničnímu křesťanství a revitalizace rituálů v transylvánské vesnici

Text je recenzním článkem na publikovanou disertační práci:

Fosztó, László. 2009. Ritual revitalisation after socialism: community, personhood, and conversion among Roma in Transylvanian village. Münster: Piscataway, NJ: Lit.

Začátkem je stručně představen autor recenzované publikace a jeho dlouhodobý etnografický výzkum v etnicky různorodé transylvánské vesnici. Autor recenze dále stručně srhnuje základní témata práce. Zmiňuje obřady a postavení Romů v rámci kalvinistické církve, užívání jazyků u multilingvních Romů, mediálním obraze Romů, konverzi k letničnímu hnutí ilustrovanou konverzním narativem. Dále se věnuje srovnání dvou revitalizačních rituálů v obci, kdy jeden je založený na potírání veškerých rozdílů a otevření se Bohu a druhý na podpoře národního cítění. Autor v závěru recenze rozebírá pohledy na motivace konverzí v dosavadní literatuře, polemizuje s Fosztovým pohledem na vliv konverze na sociální prestiž. Přes závěrečné výhrady k publikování disertační práce v nezměněnné podobě a otazníky nad návazností jednotlivých kapitol, shledává autor toto publikování za smysluplné, zejména pro rozvětvenou argumentaci podpořenou dlouhodobým etnografickým výzkumem.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2011
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady rodinné a komunitní vztahy
Země: Maďarsko
Autor: Ripka, Štěpán
Bibliografický odkaz: Ripka, Štěpán. 2011. Morální Romové, folklorní Maďaři: Konverze k letničnímu křesťanství a revitalizace rituálů v transylvánské vesnici. Romano džaniben 18 (2): 67–76.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás