english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Terou Fabiánovou

Vyprávění o vztazích ve Vlčanech (okr. Šaľa, Jižní Slovensko), Židé odměňovali za práci lépe než Maďaři, Romové s nimi jedli u stolu (Maďaři jim jídlo donesli jen ven), za války prožívali Romové spolu s Židy strach, že i je čeká stejný osud, farář jim již uděloval poslední pomazání. Maďarští fašisté vykrádali židovské byty. Dojímavě líčí osud dvou Židů, se kterými se setkala znovu po válce, každý z nich přežil jako jediný ze své rodiny.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 1-2/2000
Témata: romské osobnosti orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2000. Rozhovor s Terou Fabiánovou. Romano džaniben 7 (1-2): 32–38.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás