english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vešeškere romňa

Pohádka o lesních žínkách - sudičkách a kmotřičkách. Originálně v subdialektu slovenské romštiny z okolí Plešivce, text přeložen do subdialektu z Prešovska do "maďarské" romštiny z okolí Šaly a do olašské romštiny. Do "prešovské" romštiny přel. Romana Fabiánová, do "maďarské" Hilda Pášová a do olašské Margita Lakatošová, do češtiny přel. HŠ.


1997_1-2_s.9-15-Cervenakova.pdf:

Publikace: 1-2/1997
Témata: literatura - překlady orální tradice / memoráty
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Červeňáková, Helena
Bibliografický odkaz: Červeňáková, Helena. 1997. Vešeškere romňa. Romano džaniben 4 (1): 9–15.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás