english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jmenné složeniny a víceslovná pojmenování v sanskrtu,hindštině a romštině

Cílem pojednání je popis pojmenovacích jednotek a porovnání slovotvorných vlastností sanskrtu a dvou novoindických jazyků - hindštiny a romštiny. Mezi jmennými složeninami (kompozity) a víceslovnými pojmenováními je samozřejmě rozdíl. Kompozitum je kondenzace víceslovného pojmenování, kdy více slov tvoří jeden morfologický celek vymezený jedním přízvukem.
Romština z Indie nezískala žádná kompozita. V některých případech tvoří kompozitní tvary ze syntagmat. V romštině se většinou jedná o sousloví se závislostním vztahem, např. dujto phen - sestřenice (dosl. druhá sestra). V romštině se také mnoho adjektiv odvozuje od substantiv pomocí genetivu - např. čhaskero čhaj (vnučka, synova dcera).
V hindštině i v romštině se vyskytují pojmenování dvojic: daj dad (rodiče), phrala pheňa (sourozenci).
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2006
Témata: gramatika
Země: Česká republika Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav . 2006. Jmenné složeniny a víceslovná pojmenování v sanskrtu,hindštině a romštině. Romano džaniben 13 (3): 152–170.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás