english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jožka Fečo

Jožka Fečo patří k nejvýznamnějším romským hudebníkům v naší zemi. Je skladatelem i básníkem - v našem medailonu jsou uvedeny dvě básně v romštině. Další zálibou Jožky Feča je kaligrafie. Vynalezl písmo pro romštinu.
Narodil se na Slovensku v rodině, která byla na romské poměry velmi zámožná - byli to hudebníci a obchodníci s prasaty. Po komunistickém převratu jim byl majetek vyvlastněn. Jožka Fečo studoval hudbu u soukromého učitele, studoval i hudbu klasickou. Za svůj život hrál v několika kapelách (hotel Ambassador a j.), dnes hraje v pražské Šumické vinárně. Hudbě se věnuje také jeho dcera Lída. S matkou Olgou vedou kroužek romských dětí, které zpívají, recitují, tančí a chtějí se pustit i do romského divadla.


1997_3-4_s.161-196_Recenze.pdf:

Publikace: 3-4/1997
Témata: muzikologie romské osobnosti ortografie
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1997. Jožka Fečo. Romano džaniben 4 (3-4): 146–160.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás