english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jožka Fečo

Jožka Fečo patří k nejvýznamnějším romským hudebníkům v naší zemi. Je skladatelem i básníkem - v našem medailonu jsou uvedeny dvě básně v romštině. Další zálibou Jožky Feča je kaligrafie. Vynalezl písmo pro romštinu.
Narodil se na Slovensku v rodině, která byla na romské poměry velmi zámožná - byli to hudebníci a obchodníci s prasaty. Po komunistickém převratu jim byl majetek vyvlastněn. Jožka Fečo studoval hudbu u soukromého učitele, studoval i hudbu klasickou. Za svůj život hrál v několika kapelách (hotel Ambassador a j.), dnes hraje v pražské Šumické vinárně. Hudbě se věnuje také jeho dcera Lída. S matkou Olgou vedou kroužek romských dětí, které zpívají, recitují, tančí a chtějí se pustit i do romského divadla.


1997_3-4_s.161-196_Recenze.pdf:

Publikace: 3-4/1997
Témata: muzikologie romské osobnosti ortografie
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1997. Jožka Fečo. Romano džaniben 4 (3): 146–160.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás