english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Abstrakt studie o izmirských košíkářích s úvodem a poznámkami Mileny Hübschmannové

Jedná se o osobitou skupinu, kterou charakterizuje její profese. Pocházejí původně z Řecka, z okolí Soluně, v roce 1920 se vydali směrem na východ do Turecka. Tam bylo přesunuto v rámci dohody o výměně obyvatelstva mnoho muslimů a mezi nimi mnoho Romů. Dnes se košíkáři žijící ve městech neživí původním řemeslem, ale výměnným obchodem. Ženy uklízejí v místních židovských nebo amerických rodinách. Mají bohatý hudební folklór, ale považují za ostudu předvádět ho před gádži.


1994_2-s.2-15_Heinschink-Heinschink.pdf:

Publikace: 2/1994
Témata: historie obecně
Země: Turecko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1994. Abstrakt studie o izmirských košíkářích s úvodem a poznámkami Mileny Hübschmannové. Romano džaniben 1 (2): 2–15.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás