english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Abstrakt studie o izmirských košíkářích s úvodem a poznámkami Mileny Hübschmannové

Jedná se o osobitou skupinu, kterou charakterizuje její profese. Pocházejí původně z Řecka, z okolí Soluně, v roce 1920 se vydali směrem na východ do Turecka. Tam bylo přesunuto v rámci dohody o výměně obyvatelstva mnoho muslimů a mezi nimi mnoho Romů. Dnes se košíkáři žijící ve městech neživí původním řemeslem, ale výměnným obchodem. Ženy uklízejí v místních židovských nebo amerických rodinách. Mají bohatý hudební folklór, ale považují za ostudu předvádět ho před gádži.


1994_2-s.2-15_Heinschink-Heinschink.pdf:

Publikace: 2/1994
Témata: historie obecně
Země: Turecko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1994. Abstrakt studie o izmirských košíkářích s úvodem a poznámkami Mileny Hübschmannové. Romano džaniben 1 (2): 2–15.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás