english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech

Tento článek pojednává o zdvořilostních způsobech prosby ve dvou romských komunitách – v České republice a v Bulharsku. Tento text byl přednesen v roce 2005 na 5. mezinárodní konferenci o romské lingvistice v bulharském městě Bania. Text je doplněn velkým množstvím příkladů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2006
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika Bulharsko
Autor: Hübschmannová, Milena Kjučukov, Christo
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena; Kjučukov, Christo. 2006. Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech. Romano džaniben 13 (ňilaj): 61–74.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás