english | česky
home

Aktuality

Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech

Tento článek pojednává o zdvořilostních způsobech prosby ve dvou romských komunitách – v České republice a v Bulharsku. Tento text byl přednesen v roce 2005 na 5. mezinárodní konferenci o romské lingvistice v bulharském městě Bania. Text je doplněn velkým množstvím příkladů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2006
Témata: sociolingvistika
Země: Česká republika Bulharsko
Autor: Hübschmannová, Milena Kjučukov, Christo
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena; Kjučukov, Christo. 2006. Vyjádření prosby ve dvou romských dialektech. Romano džaniben 13 (1): 61–74.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás