english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Řeč romských dětí v Bulharsku / (Lokální sonda)

Autorův výzkum se týká romského nářečí chorachanského a erlijského. Cílem výzkumu bylo odhalení procesu vlivů mezi romskými nářečími a jinými jazyky v Bulharsku. Výzkum byl proveden u pěti až šestiletých dětí.

Publikace: 4/1994
Témata: dialektologie sociolingvistika
Země: Bulharsko
Autor: Kjučukov, Christo
Bibliografický odkaz: Kjučukov, Christo. 1994. Řeč romských dětí v Bulharsku / (Lokální sonda). Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás