english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sar man ile andro supisis / Jak mě vzali do soupisu

Ruda Dzurko vzpomíná, jak v době provádění soupisu a usazování kočovných Romů, k nimž nepatřil, bydlel a pracoval v Děčíně. Na nádraží byl zadržen policií, odveden na národní výbor, kde byli shromážděni další Romové a brali jim otisky prstů. Musel opustit zaměstnání v továrně - na rozkaz z policie, resp. tehdejší Veřejné Bezpečnosti, a musel se živit různými pomocnými pracemi a potvrzení o příjmu musel předkládat bezpečnostním orgánům - jinak hrozilo obvinění z příživnictví.

Publikace: 4/1994
Témata: orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Dzurko, Ruda
Bibliografický odkaz: Dzurko, Ruda. 1994. Sar man ile andro supisis / Jak mě vzali do soupisu. Romano džaniben 1 (4): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás