english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

V postavení „osob nehodných reprodukce“ / Dokumenty svědčící o sterilizaci Romů z protektorátu během 2. světové války

[In the Position of „Persons unsuitable for reproduction“ / Documents Attesting to the Sterilization of Roma from the Protectorate during World War II]

Tato materiálová studie analyzující svědectví o nedobrovolných sterilizacích romských žen vězněných za II. svět. války v koncentračních táborech je jednak sondou do obsahu několika žádostí o odškodnění nacistických lékařských pokusů a zároveň snahou zkoumané žádosti kontextualizovat. Zkoumané žádosti o odškodnění nacistických lékařských pokusů obsahují archiválie z let 1964–1973. Studie přináší konkrétní svědectví romských žen, které byly nedobrovolně a nuceně sterilizovány, záznamy posudkových lékařů a dále svědectví lékařů, kteří se snažili žadatelky v jejich žádosti podpořit. Zdůrazněny jsou etické aspekty týkající se zde prezentovaných dokumentů a jejich využití badateli.

This material study reflecting and analysing testimonies that include forced sterilization written by Romani women imprisoned during WWII in concentration camps is both a probe into the content of their requests for compensation for forced medical surgeries, and also an effort to contextualize their compensation applications. Examined applications for the compensation of Nazi medical experiments contain archival records from 1964–1973. The study provides concrete testimonies by Romani women who have been involuntarily and forcibly sterilized, records of medical examiners and testimonies of doctors who tried to support the applicants and their compensation claims. Emphasis is put on ethical aspects regarding the use of the documents presented here for research.
Romano dzaniben 2019 2 Vikova 71-105.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: historie obecně zdraví
Země: Československo
Autor: Viková, Lada
Bibliografický odkaz: Viková, Lada. 2019. V postavení „osob nehodných reprodukce“ / Dokumenty svědčící o sterilizaci Romů z protektorátu během 2. světové války. Romano džaniben 26 (2): 71–105.
Klíčová slova: Romky; nucená sterilizace; nacistické lékařské pokusy; poválečná svědectví; Claubergovy experimenty
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10449563
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás