english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ko me som, sar andre koda saworo dogielom, to me dadengri bući, he waś koda łengie palikieraw…/ Kdo jsem a jak jsem ke všemu dospěla, to je zásluha mých rodičů, a proto jim za to děkuji…

[Who I Am, and What I Have Reached Is the Credit of My Parents and I Am Grateful to Them for It]

Romano dzaniben_2_2019_239-247_Mirga-Tas.pdf:

Publikace: 2/2019
Témata: výtvarnictví romské osobnosti
Země: Polsko
Autor: Mirga-Tas, Małgorzata
Bibliografický odkaz: Mirga-Tas, Małgorzata. 2019. Ko me som, sar andre koda saworo dogielom, to me dadengri bući, he waś koda łengie palikieraw…/ Kdo jsem a jak jsem ke všemu dospěla, to je zásluha mých rodičů, a proto jim za to děkuji…. Romano džaniben 26 (2): 239–247.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás