english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Bertenošika giľa aneb Romové, vězení a píseň

V textu je uvedeno 13 písní - romsky i v českém překladu. V mnoha písních se zpívá, proč se muž dostal do vězení - nejčastější příčinou bývá žena. Zpívá se o těžké práci a stesku po domově, nedobrovolné rozluce. Jako téma vězeňských písní se objevuje i rozpad rodiny. (Za minulého režimu vězni těžce pracovali, bylo třeba plnit státní plán).


1997_3-4_s.71-99_Andrs.pdf:

Publikace: 3-4/1997
Témata: muzikologie hudba orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Andrš, Zbyněk
Bibliografický odkaz: Andrš, Zbyněk. 1997. Bertenošika giľa aneb Romové, vězení a píseň. Romano džaniben 4 (3): 70–99.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás